Сайт на 4 "б" клас

Отиване към съдържанието

Главно меню

Преподаватели

За нас

Петя Дунчева - класен ръководител

Квалификация:


•Магистър по начална училищна педагогика - ШУ "Епископ Костантин Преславски"
•Управление на образованието - Тракийски университет - Ст. Загора
•Религия - Богословски факултет в СУ "Св. Климент Охридски"
•Информационни технологии - ПУ "Паисий Хилендарски"
•Първа професионално-квалификационна степен - Тракийски университет - Ст. Загора
•Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Публикации:
1. „Уеб сайт в помощ на преподавателите по информационни технологии в начален етап"
2. Електронен учебник по човекът и обществото за 4. клас - "История на България"
3. Интегрирането на информационните технологии в обучението по човекът и обществото в 4. клас - средство за повишаване на мотивацията и ефективността на образователния процес"
4. "Компютърът - възможност за преодоляване на някои тревожни тенденции в съвременното училище"
5. "Информационните технологии - възможност за преход от детската градина към началното училище"


Мина Йотова - учител ПИГ

Квалификация:


•Бакалавър по начална училищна педагогика с чужд език /НУПЧЕ/ - Тракийски университет - Стара Загора


Женя Незами - учител по английски език

Квалификация:

•Магистър
по начална училищна педагогика, английски езикНазад към съдържанието | Назад към главното меню